Naše činnost

Naše společnost se zabývá rekonstrukcí a modernizací bytových jader a koupelen panelových bytů a modernizací koupelen v rodinných domech. Provádíme veškeré související práce, jako jsou zednické, instalatérské a elektrikářské práce, stavba sádrokartonových příček, zhotovení nových rozvodů plynového potrubí, instalace sanity apod. V rámci stavební činnosti nabízíme zákazníkům celou paletu služeb spojených s vlastní realizací, počínaje konzultacemi připravované stavby, vypracování projektu, vyřízení stavebního povolení a statického posouzení (pokud bude potřeba) a konče předáním dokončené stavby a podepsáním předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem.

Dále vám poradíme s uspořádáním nové koupelny a s případnou úpravou dispozice bytu nebo rodinného domu a také s výběrem vhodného stavebního materiálu. Připravíme Vám také grafický 3D návrh.

Než se zahájí stavební práce, informujeme ostatní obyvatele domu o termínu zahájení a dokončení stavebních prací. Před zahájením rekonstrukce uzavřeme smlouvu o dílo. Kompletní stavební a instalační práce jsou prováděny výhradně zaměstnanci firmy JK stav – koupelny s.r.o. Po celou dobu realizace dohlíží na prováděné práce náš stavební technik.

Po dokončení prací Vám dodáme revizní zprávy elektroinstalace a plynu.

Na veškeré provedené práce poskytujeme záruku až 60 měsíců.